Gilgamesh Ahliya University

Sports Teams

The Gilgamesh Ahliya University provides facilities which enable the university community to participate in aerobics, water sports, aerobics, athletics, basketball, billiards, badminton, chess, football and handball, Jiu Jitsu, karate, swimming, table tennis, tae kwondo , volleyball and yoga. There are many clubs specializing in women's sports